آبا آژیانه آباد

لوگو مشاور آبا آژیانه آباد در 100

آبا آژیانه آباد

مدیرعامل: مهندس سید محمد علی حجتی

آدرس دفتر مرکزی:  رشت، بلوار انصاری - کوچه ولیعصر۳ ـ ساختمان فربد ـ طبقه۴ـ واحد۷و۸ کدپستی: ۴۱۶۳۹۶۹۹۸۵
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۸/۰۱/۳۱
تلفن: ۰۱۳۱۷۷۲۶۷۵۹
فکس: ۰۱۳۱۷۷۲۶۷۵۹

آبا آژیانه آباد

مدیرعامل: مهندس سید محمد علی حجتی
تلفن: ۰۱۳۱۷۷۲۶۷۵۹
فکس: ۰۱۳۱۷۷۲۶۷۵۹
آدرس دفتر مرکزی:  رشت - کوچه ولیعصر۳ ـ ساختمان فربد ـ طبقه۴ـ واحد۷و۸ کدپستی: ۴۱۶۳۹۶۹۹۸۵

علاقه محبوب
0