آباد

دارای سایت
لوگو مشاور آباد در 100

آباد

مدیرعامل: مهندس فرید فیروزی

آدرس دفتر مرکزی:  تهران، خیابان میرزای شیرازی - بالاتراز خیابان مطهری ـ کوچه آزادگان ـ شماره ۲۵ ـ واحد ۲ کد پستی: ۱۵۸۶۷۴۸۵۱۱
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۷۰/۰۹/۳۰
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۰۸۸۵۷
فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۷۱۶۰
لینک: http://www.abadco.com

آباد

مدیرعامل: مهندس فرید فیروزی
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۰۸۸۵۷
فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۷۱۶۰
لینک: http://www.abadco.com
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - بالاتراز خیابان مطهری ـ کوچه آزادگان ـ شماره ۲۵ ـ واحد ۲ کد پستی: ۱۵۸۶۷۴۸۵۱۱

علاقه محبوب
0