آبادگران پویا اندیش

لوگو مشاور آبادگران پویا اندیش در 100

آبادگران پویا اندیش

مدیرعامل: مهندس شهرام علی کاهی

آدرس دفتر مرکزی:  تهران، سهروردی شمالی - پایین تر از چهار راه هویزه ـ کوچه نیکوقدم ـ برج البرز ـ طبقه ۷ واحد ۲۴
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۲/۰۵/۰۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۲۱۱۷۴
فکس: ۰۲۱۸۸۷۴۵۲۹۹

آبادگران پویا اندیش

مدیرعامل: مهندس شهرام علی کاهی
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۲۱۱۷۴
فکس: ۰۲۱۸۸۷۴۵۲۹۹
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - پایین تر از چهار راه هویزه ـ کوچه نیکوقدم ـ برج البرز ـ طبقه ۷ واحد ۲۴

علاقه محبوب
0