آبادگران سرزمین فضا

دارای سایت
لوگو مشاور آبادگران سرزمین فضا در 100

آبادگران سرزمین فضا

مدیرعامل: آقای بهروز محمدی کزج

آدرس دفتر مرکزی:  تهران، میدان صادقیه - بلوار کاشانی، روبروی شهرداری منطقه ۵، مجتمع افرا، شماره ۴۳۲، واحد۱۰۴ کدپستی: ۱۴۸۱۸۱۶۵۵۱
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۷/۱۱/۱۴
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۱۷۶۳
فکس: ۰۲۱۴۴۹۵۱۷۶۳
لینک: http://www.abadgaransarzamin.com

آبادگران سرزمین فضا

مدیرعامل: آقای بهروز محمدی کزج
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۵۱۷۶۳
فکس: ۰۲۱۴۴۹۵۱۷۶۳
لینک: http://www.abadgaransarzamin.com
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - بلوار کاشانی، روبروی شهرداری منطقه ۵، مجتمع افرا، شماره ۴۳۲، واحد۱۰۴ کدپستی: ۱۴۸۱۸۱۶۵۵۱

علاقه محبوب
0