آبادی

لوگو مشاور آبادی در 100

آبادی

مدیرعامل: محمد علی افشار

آدرس دفتر مرکزی:  تهران - خیابان شریعتی ـ بالاتر از پل صدر ـ خیابان سمیاری ـ شماره ۳۰ ـ واحد۲ کد پستی: ۱۹۳۱۶۱۴۷۹۱
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۶۳/۱۲/۰۵
تلفن: ۰۲۱۲۲۶۷۹۱۵۰
فکس: ۰۲۱۲۲۲۰۲۷۴۴

آبادی

مدیرعامل: محمد علی افشار
تلفن: ۰۲۱۲۲۶۷۹۱۵۰
فکس: ۰۲۱۲۲۲۰۲۷۴۴
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - خیابان شریعتی ـ بالاتر از پل صدر ـ خیابان سمیاری ـ شماره ۳۰ ـ واحد۲ کد پستی: ۱۹۳۱۶۱۴۷۹۱

علاقه محبوب
0