آباد شهر تدبیر

دارای سایت
لوگو مشاور آباد شهر تدبیر در 100

آباد شهر تدبیر

مدیرعامل: مهندس احسان اله باقری

آدرس دفتر مرکزی:  تهران - شریعتی شمال، پشت مترو قیطریه، ابتدای بلوار صبا، خیابان سهیل، مهر ۶، شماره ۴۱
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۵/۱۰/۰۲
تلفن: ۰۲۱۲۲۲۳۰۱۹۷
فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۳۶۲۸
لینک: http://www.ashtec.ir

آباد شهر تدبیر

مدیرعامل: مهندس احسان اله باقری
تلفن: ۰۲۱۲۲۲۳۰۱۹۷
فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۳۶۲۸
لینک: http://www.ashtec.ir
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - شریعتی شمال، پشت مترو قیطریه، ابتدای بلوار صبا، خیابان سهیل، مهر ۶، شماره ۴۱

علاقه محبوب
0