آب کرخه

لوگو مشاور آب کرخه در 100

آب کرخه

مدیرعامل: فرشید ارزانی بیرگانی

آدرس دفتر مرکزی:  اهواز، میدان راه آهن - شماره ۷ کدپستی: ۶۱۳۶۷۴۳۵۱۶
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۷۸/۱۱/۱۹
تلفن: ۰۶۱۱۳۳۶۶۱۴۳
فکس: ۰۶۱۱۳۳۶۶۱۴۲

آب کرخه

مدیرعامل: فرشید ارزانی بیرگانی
تلفن: ۰۶۱۱۳۳۶۶۱۴۳
فکس: ۰۶۱۱۳۳۶۶۱۴۲
آدرس دفتر مرکزی:  اهواز - شماره ۷ کدپستی: ۶۱۳۶۷۴۳۵۱۶

علاقه محبوب
0