آب و خاک دلتا

لوگو مشاور آب و خاک دلتا در 100

آب و خاک دلتا

مدیرعامل: غلامرضا میرزایی حاجیکلایی

آدرس دفتر مرکزی:  ساری، خیابان مازیار - ساختمان سینا ـ طبقه دوم کدپستی: ۴۸۱۴۷۸۸۹۳۵
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۳/۱۲/۱۱
تلفن: ۰۱۵۱۲۲۱۳۹۰۵
فکس: ۰۱۵۱۲۲۱۰۴۳۷

آب و خاک دلتا

مدیرعامل: غلامرضا میرزایی حاجیکلایی
تلفن: ۰۱۵۱۲۲۱۳۹۰۵
فکس: ۰۱۵۱۲۲۱۰۴۳۷
آدرس دفتر مرکزی:  ساری - ساختمان سینا ـ طبقه دوم کدپستی: ۴۸۱۴۷۸۸۹۳۵

علاقه محبوب
0