آب خاک کاوش

لوگو مشاور آب خاک کاوش در 100

آب خاک کاوش

مدیرعامل: رحیم حلاوت شغل عصر

آدرس دفتر مرکزی:  کرج، جهانشهر - خیابان گلستان ـ نبش شقایق ـ ساختمان سینا ـ واحد ۱۸ کدپستی: ۳۱۴۵۶۵۳۵۳۷
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۰/۰۹/۲۰
تلفن: ۰۶۲۳۴۴۰۷۳۹۱
فکس: ۰۶۲۳۴۴۰۷۳۹۰

آب خاک کاوش

مدیرعامل: رحیم حلاوت شغل عصر
تلفن: ۰۶۲۳۴۴۰۷۳۹۱
فکس: ۰۶۲۳۴۴۰۷۳۹۰
آدرس دفتر مرکزی:  کرج - خیابان گلستان ـ نبش شقایق ـ ساختمان سینا ـ واحد ۱۸ کدپستی: ۳۱۴۵۶۵۳۵۳۷

علاقه محبوب
0