آب و محیط خاورمیانه

دارای سایت
لوگو مشاور آب و محیط خاورمیانه در 100

آب و محیط خاورمیانه

مدیرعامل: مسعود نصیری

آدرس دفتر مرکزی:  تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی ـ روبروی هتل تاج محل ـ شماره ۴۹ ـ واحد ۸ کد پستی: ۱۴۳۵۸۱۵۴۴۸
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۳/۰۴/۲۳
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۰۱۹۱۰
فکس: ۰۲۱۸۸۶۱۱۵۳۷
لینک: http://www.mewe-ir.com

آب و محیط خاورمیانه

مدیرعامل: مسعود نصیری
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۰۱۹۱۰
فکس: ۰۲۱۸۸۶۱۱۵۳۷
لینک: http://www.mewe-ir.com
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی ـ روبروی هتل تاج محل ـ شماره ۴۹ ـ واحد ۸ کد پستی: ۱۴۳۵۸۱۵۴۴۸

علاقه محبوب
0