آب نیرو

لوگو مشاور آب نیرو در 100

آب نیرو

مدیرعامل: حسین جلالی

آدرس دفتر مرکزی:  تهران، خیابان سهروردی شمالی - پایین تر از خیابان بهشتی ـ خیابان سینک ـ شماره ۱۸ کد پستی: ۱۵۷۷۹۴۳۷۱۴
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۶۷/۰۶/۰۷
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۴۵۷۱۵
فکس: ۰۲۱۸۸۷۵۹۳۴۵

آب نیرو

مدیرعامل: حسین جلالی
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۴۵۷۱۵
فکس: ۰۲۱۸۸۷۵۹۳۴۵
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - پایین تر از خیابان بهشتی ـ خیابان سینک ـ شماره ۱۸ کد پستی: ۱۵۷۷۹۴۳۷۱۴

علاقه محبوب
0