آب عمران پردیسان

لوگو مشاور آب عمران پردیسان در 100

آب عمران پردیسان

مدیرعامل: ابوالفضل معصومی

آدرس دفتر مرکزی:  تهران - خیابان ولیعصر ـ ابتدای خیابان مطهری ـ خیابان منصور ـ شماره۳۱ ـ طبقه سوم کد پستی: ۱۵۹۵۷۴۶۵۶۴
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۱/۰۸/۱۹
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۱۷۷۱۳
فکس: ۰۲۱۸۸۷۱۵۲۵۶

آب عمران پردیسان

مدیرعامل: ابوالفضل معصومی
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۱۷۷۱۳
فکس: ۰۲۱۸۸۷۱۵۲۵۶
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - خیابان ولیعصر ـ ابتدای خیابان مطهری ـ خیابان منصور ـ شماره۳۱ ـ طبقه سوم کد پستی: ۱۵۹۵۷۴۶۵۶۴

علاقه محبوب
0