بازرسی فنی بازرسی فنی

بندرسازی بندرسازی

بهینه سازی مصرف انرژی بهینه سازی مصرف انرژی

تأسیسات ساختمان تأسیسات ساختمان

تأسیسات شهری تأسیسات شهری

ترافیک و حمل و نقل ترافیک و حمل و نقل

خطوط انتقال نفت و گاز خطوط انتقال نفت و گاز

راه و راه آهن راه و راه آهن

ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

سازه سازه

سدسازی سدسازی

شهرسازی شهرسازی

صنایع صنایع

طراحی داخلی طراحی داخلی

فرودگاه فرودگاه

کشاورزی و دامپروری کشاورزی و دامپروری

مخابرات مخابرات

مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی

معادن و زمین شناسی معادن و زمین شناسی

معماری معماری

منابع آب منابع آب

مهندسی محیط(محیط زیست) مهندسی محیط(محیط زیست)

مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

نقشه برداری نقشه برداری

نیرو نیرو

fidic انجمن مهندسان مشاور ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران سیویلیکا logo-samandehi

پروژه رایگان مشاور اینترنتی

ویژه
مطالعات و طراحی مرحله اول تونل مکانیزه و ایستگاه های ادامه توسعه جنوبی خط 6 مترو تهران در 100 - عکس کوچک

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مطالعات و طراحی مرحله اول تونل مکانیزه و ایستگاه های ادامه توسعه جنوبی خط 6 مترو تهران

تهران
آرشیو
مشاور همکار در نظارت کیفی روسازی قطعه شمالی خط 6 مترو در 100 - عکس کوچک

۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مشاور همکار در نظارت کیفی روسازی قطعه شمالی خط 6 مترو

تهران
آرشیو
مشاور همکار در نظارت کیفی روسازی قطعه میانی خط 6 مترو در 100 - عکس کوچک

۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاور همکار در نظارت کیفی روسازی قطعه میانی خط 6 مترو

تهران
آرشیو
انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران در 100 - عکس کوچک

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انجام خدمات طراحی مرحله اول و دوم توسعه بخش جنوبی خط 6 متروی تهران

تهران
آرشیو
انجام خدمات طراحی مرحله اول توسعه بخش جنوبی خط 6 م در 100 - عکس کوچک

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انجام خدمات طراحی مرحله اول توسعه بخش جنوبی خط 6 م

تهران
آرشیو
نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران در 100 - عکس کوچک

۰ تومان

نظارت کارگاهی و عالیه تونل مکانیزه و ایستگاه های قطعه جنوبی خط 6 متروی تهران

تهران
آرشیو