شیل آمایش

لوگو مشاور شیل آمایش در 100

شیل آمایش

مدیرعامل: سیامک یوسفی سیاهکلرودی

آدرس دفتر مرکزی:  تهران - میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ شمیران نو ـ خیابان سوم غربی ـ شماره ۶۶ کد پستی:
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۰/۱۱/۲۴
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۳۱۱۲۵
فکس: ۰۲۱۷۷۱۹۰۲۸۸

شیل آمایش

مدیرعامل: سیامک یوسفی سیاهکلرودی
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۳۱۱۲۵
فکس: ۰۲۱۷۷۱۹۰۲۸۸
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ شمیران نو ـ خیابان سوم غربی ـ شماره ۶۶ کد پستی:

علاقه محبوب
0